Termeni și condiții

Prin accesarea şi folosirea acestui site acceptaţi, fără limitări sau calificări, termenii şi condiţiile de utilizare, expuse mai jos. Pentru utilizarea în cele mai bune condiţii a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, EVENIMENTE MEDICALE SRL, înscrisă sub nr. 23485 în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, îşi asumă obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dvs., un membru al familiei Dvs. ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este asigurarea participării Dvs. la evenimentele organizate de firma noastră.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare înregistrarii Dvs. ca participant la evenimentul pentru care v-ati înscris. Refuzul Dvs. determină imposibilitatea înscrierii şi a participării, cât şi a acordării diplomei de participare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată si partenerii contractuali ai operatorului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa EVENIMENTE MEDICALE S.R.L – Cluj-Napoca, Str. Putna, nr.7, ap.18, Jud. Cluj, in atenţia Marian Fangli. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre Dvs. sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

EVENIMENTE MEDICALE nu încurajează SPAM-ul, nu comercializează, nu oferă şi nici nu face schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site.

Pentru comentarii, întrebări sau reclamaţii referitoare la politica de confidentialitate, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail contact@medevents.ro.

 

Contact Rapid

Telefon: +40 264 700 194
Fax: +40 264 700 194
E-mail: contact@eventsdesign.ro

Newsletter EventsDesign