Al XVII-lea Congres Naţional de Ortopedie
şi Traumatologie